Digitaalinen markkinointi

25/12/2021 Juho Mäyränpää

Digitaalinen markkinointi

Tässä blogissa käsittelen myynnin ja markkinoinnin eri osa-alueita. Tämän blogin aiheena on yleisluontoinen katsaus digitaaliseen markkinointiin.

"Digitaalinen markkinointi jatkaa Inbound-markkinointiin liittyen siitä, mihin edellinen osio SEO jäi. Miten kootaan mahdollisimman paljon liikennettä inbound-markkinoinnin hubiin, eli yrityksen web-sivuille."

Digitaalisen markkinoinnin suunnitelma on tärkeä työkalu, jolla määritellään digitaalisen markkinoinnin tavoitteet ja mittarit. Mitä markkinoidaan ja kenelle digitaalisissa ympäristöissä. Miten markkinoidaan ja millä sisällöillä, sekä missä kanavissa, milloin ja kenen toimesta.

Miksi suunnitelma tarvitaan? Jotta saadaan järkevyyttä ja suunnitelmallisuutta markkinointiin ja digitaalisten kanavien hyödyntämiseen, käytännössä siksi, että suunta ja fokus löytyy. Ymmärrämme paremmin markkinaa ja asiakkaitamme. Suunnitelma mahdollistaa myös sen, että markkinointia voidaan tehdä yrityksen omin resurssein. Samalla varmistetaan se, että rahat tulee käytettyä oikein: maksulliset kampanjoinnit toimivat järkevillä budjeteilla, sisäisten resurssien ajankäyttö optimoituu. Suunnitelma tarvitaan myös siksi, että markkinoinnista saadaan mitattavaa.

Yritykset, joilla on selkeä ja mitattu markkinointisuunnitelma saavuttavat 60% nopeampaa kasvua kuin yritykset, joilla ei ole markkinointisuunnitelmaa.

Hyvä markkinoinnin tavoite on:

S tarkka (specific)
M mitattava (measurable)
A  saavutettavissa (attainable)
R oleellinen (relevant)
T aikaan sidottu (time-bound)

Konkreettinen suunnitelma joka on oikeasti toteutettavissa. Vastaa kysymyksiin Miksi? Mitä? Milloin? Miten? Kenelle? Kuka?

Suunnitelman tekemisen vaiheet:

1)     Kartoitetaan digitaalisen markkinoinnin nykytila
2)     Määritetään kohderyhmät ja missä he liikkuvat
3)     Määritellään tavoitteet ja mittarit
4)     Miten? Suunnitellaan sisältö
5)     Kotipesä eli verkkosivusto kuntoon
6)     Mitkä kanavat digimarkkinointiin?
7)     Kuka tekee ja milloin > toimenpiteet, aikataulu ja julkaisukalenteri
8)     Mittaaminen, analysointi ja sisällön optimointi

Nykytilan kartoitus

 • Toimiala- ja kilpailija-analyysi (ketkä ovat kilpailijat, mitä alalla tapahtuu ja mitä kilpailijat tekevät)
 • Sisältökärkien analyysi, millainen sisältö on toiminut, mikä on tuonut liikennettä ja mikä on konvertoinu
 • Kanava-analyysi, millainen rooli on eri kanavilla tällä hetkellä
 • Verkkosivuston analyysi (SEO yms)
 • Nykyisten some-kanavien analyysi olemassa olevaan dataan perustuen
 • Tavoite- ja mittarianalyysi (millaiset tavoitteet ja mittarit toimivat nyt)

Tavoitteet ja mittarit

 • Mitä haluamme digitaalisella markkinoinnilla saavuttaa?
 • Myynnin kasvu?
 • Näkyvyyden ja tunnettuuden kasvu?
 • Kiteytetään tavoite sanalliseen muotoon: ”Myynti kasvaa XX% vuoden 2022 loppuun mennessä” tai ”Saamme 5kpl uusia avainasiakkaita asiakassektorista Y”
 • Miten saamme tavoitteet mitattaviksi?
 • Mitä muita konversiopisteitä kuin liidit?
 • Miten mitataan tunnettuutta?
 • Mikrokonversiot, kuten scrollaukset, visiittien pituus

Sisällön suunnitelma

 • Sisältöteemat ja –kärjet
 • Sisältö kohderyhmien mukaan, segmentointi, muistetaan myös rekry
 • Sisältö ajankohtien mukaan ja asiakaspolun vaiheiden mukaan
 • Houkuttele / Brand awareness
 • Konvertoi / Leadit
 • Myy

Kanavat

 • Kohderyhmäkohtaiset tavoitteet
 • Kanavien eri roolien kuvaus, millaiseen käyttöön ja kenelle sekä peilaus kohderyhmiin
 • Kanavakohtaiset tavoitteet (LinkedIn ja ______ )
 • Kanavakohtaiset mittarit
 • Kohdennuksen taso Esim. pienessä markkinassa tarkka kohdennus henkilöihin esim. yritys tai jopa henkilötasolla LinkedIn

Markkinoinnin vuosikello

 • Tärkeät tapahtumat
 • Messut, kampanjat, koulutukset
 • Muut yrityksen näkökulmasta merkitykselliset päivät
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraus
 • Tarkentuu pitkin vuotta
 • Voidaan hyödyntää sisäisessä viestinnässä, helppo tapa hahmottaa tärkeimmät tavoitteet

Kuka tekee ja milloin

 • Kuka tekee sisältöjä (blogit, uutiset, ladattavat sisällöt, suorat postaukset)?
 • Kuka julkaisee ne verkkosivuille?
 • Kuka hoitaa somepostaukset?
 • Kuka luo ja julkaisee uutiskirjeet?
 • Kuka hoitaa mainonnan? (Google, LI)
 • Miten sovitaan uudet sisällöt ja niiden julkaisut? Palaverit, Matter/Slack

Mittaaminen, analysointi ja sisällön optimointi

 • Millä mitataan
 • Kuka mittaa ja millä aikavälillä?
 • Mittaroinnin suunnitelma ja aikavälien määrittely

Miten pidetään paketti kasassa?

 • Ei haukata liian isoa palaa kakkua. Suunnitelma pitää olla mutta toteutetaan palasissa resurssien mukaan
 • Hyväksytään, että suunnitelma muuttuu ja ollaan ketteriä liikkeissä
 • Valitaan kanavat ja sisältö huolellisesti. Parempi valita 1-2 pääkanavaa ja tehdä markkinointia näissä suunnitellusti ja keskitetysti, kuin useita kanavia.
 • Ollaan siellä missä asiakkaatkin ovat!
 • Priorisoidaan taskit, mutta pidetään backlogia ettei hyvät ideat unohdu

Tyypillisiä sudenkuoppia

 • Ei ole strategiaa, jonka tavoitteisiin (digi)markkinoinnin suunnitelma pohjaa – Focus hukassa – Yritetään liikaa ja joka suuntaan
 • Tehdään liian raskas suunnitelma
 • Kotipesä eli verkkosivut eivät ole kunnossa (Vaikea päivitettävyys, hakukoneoptimointi ei ole kunnossa)
 • Mittaaminen ja seuranta unohtuu
 • Ei sitouduta markkinoinnin toimenpiteisiin

Markkinointia ja myyntiä tulee aina johtaa keskitetysti ja yhtenäisesti, jotta saavutetaan parhaat tulokset. Mikäli nämä asiat kiinnostavat, niin vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin vaikka virtuaalipalaverin tai lounaan merkeissä. Toki minut tavoittaa helposti myös puhelimella ja sähköpostilla.

Tilaa ilmainen Myynnin työkalupakki sähköpostiisi.

Saat Myynnin työkalupakissa vinkkejä ja ohjeita koskien myynnin eri osa-alueita. Kun tiedät, että haluat kehittää yhtiösi myyntiä tai olet suunnittelemassa kansainvälistymistä kannattaa tälle listalle liittyä. Tilauksen yhteydessä saat yhteenvetona koosteen myynnin eri osa-alueista ladattavana pdf-dokumenttina.

myynnin-pakki
Contact

”Valmennukseni auttavat sinua kehittämään yrityksesi myyntiä ja tekemään enemmän kauppaa”

OTA YHTEYTTÄ

Contact